VERTOnet
hagsmunasamtök kvenna í upplýsingatækni

vertonet@vertonet.is

Borgartún 26

105 Reykjavík

@2020 VERTOnet. 

Samþykktir félagsins

1.gr. Heiti, heimili og varnarþing.

Félagið heitir VERTOnet. Heimilisfang er Lyngás 1D, 210 Garðabær. Varnarþing er í Garðabæ.

2. gr. Tilgangur félags.

Tilgangur félagsins er:

 • Að stuðla að fjölgun kvenna innan upplýsingatækninnar hvort sem er í námi og eða starfi.

 • Að skapa vettvang fyrir konur til að efla tengsl sín innan upplýsingatækninnar bæði hér á landi og erlendis.

 • Að auka hlutdeild og veita brautargengi þeim konum sem vilja láta til sín taka innan upplýsingatæknigeirans.

 • Að bjóða upp á faglega umræðu og fræðslu með fræðslufundum og öðrum uppákomum sem taka mið af þörfum og áhugasviði félagsmanna hverju sinni.

 

3. gr. Starfsemi.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með:

 • Reglubundnum félags- og fræðslufundum.

 • Viðburðum sem haldnir eru í samstarfi við styrkþega félagsins.

 • Árlegum hvatningardegi.

 • Árlegum viðurkenningum til kvenna og fyrirtækja sem félagið telur að hafi skarað fram úr við að veita konum brautargengi innan fagsins.

 

4. gr. Félagsaðild og félagskrá.

Félagsaðild:

 • Er opin öllum konum sem starfa innan upplýsingatækni.

 • Er opin öllum konum sem hafa áhuga á að efla  hlutdeild kvenna innan fagsins sem og að efla tengsl sín.

Stjórn félagsins skal halda skrá yfir félagskonur.

5. gr. Starfstímabil.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur á aðalfundi.

6. gr. Aðalfundur.

Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins.  Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. maí ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

 2. Skýrsla stjórnar lögð fram

 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

 4. Lagabreytingar

 5. Ákvörðun félagsgjalds

 6. Kosning stjórnar

 7. Önnur mál

 

7.gr.  Stjórn félags.

Stjórn félagsins skal skipuð 7-13 félagsmönnum, formanni og 6 – 12 meðstjórnendum,  kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn.  Stjórnin skiptir með sér verkum.  Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda.  Formaður boðar til funda.  Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

Stjórninni er heimilt að skipa undirnefndir sem hafa með sér afmörkuð starfsvið en bera verður ákvarðanir undirnefnda fyrir stjórn félagsins áður en tekin er endanlega ákvörðun um fyrirhuguð verkefni.

Komi upp ágreiningur á meðal stjórnarmanna skal meirihluti ráða úrslitum.

8.gr.  Tekjur.

Félagsaðild er gjaldfrjáls.

Fjármögnun félagsins skal fara fram með styrkveitingum frá fyrirtækjum.

Styrkveitingum skal varið í uppbyggingu á félaginu og til að standa straum að kostnaði vegna viðburða sem haldnir eru af félaginu sem og kostnaði við styrkveitingar til kvenna og fyrirtækja.

 

9. gr. Hagnaður.

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til frekari uppbyggingu félagsins.

 

10. gr. Breytingar á samþykktum og slit.

Samþykktum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi enda fái breytingartillaga 2/3 hluta greiddra atkvæða. Tillögur að breytingum skulu berast stjórn ekki síðar en einni viku fyrir áætlaðan aðalfund og skal þeirra getið í fundarboði aðalfundar.

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til Rauða krossins á Íslandi.

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi 17. apríl 2018.